Biologia 3 – blog

Biologia 3. Karty pracy – pomoc w przyswajaniu wiedzy

"Biologia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe" to wydane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon w 2021 roku karty pracy, których autorką jest Jolanta Loritz-Dobrowolska. Publikacja ta przeznaczona jest dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników, stanowi również świetne uzupełnienie "Biologia 3. Podręcznik"

Każdy, kto uczył się biologii, nawet na poziomie podstawowym, wie, że nauka tego przedmiotu jest czasami ciężka i dużo łatwiej jest utrwalić zdobytą wiedzę za pomocą rozwiązywania zadań. “Biologia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” wydawnictwa Operon autorstwa Jolanty Loritz-Dobrowolskiej, jest książką doskonałą do wspomagania przyswajania treści z podręcznika. Są one zgodne z podstawą programową dla liceów ogólnokształcących i techników, dzięki czemu uczniowie są w stanie lepiej przygotować się do nauki biologii z zakresu podstawowego. Dzięki poruszaniu takich tematów, jak ekologia, bioróżnorodność i genetyka oraz ewolucjonizm stanowią doskonałe przećwiczenie zapamiętanych z podręcznika treści, a układ tematów jest taki sam, jak w podręczniku “Biologia 3. Podręcznik” wydawnictwa Operon. Polecenia są napisane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla ucznia, który może nie mieć dużego doświadczenia z biologią i dopiero poznającego dane zagadnienie. 

Ewolucjonizm

Biologia 3. Karty pracy porusza taki temat, jak ewolucjonizm, pomaga w zapamiętaniu, w jaki sposób powstało życie na Ziemi i w jaki sposób przebiega proces specjacji, czyli powstawania nowych gatunków. Treści pytań odnoszą się również do historii ewolucji człowieka, można powtórzyć również sobie historię powstania teorii ewolucji, a dzięki poleceniom można zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia z danego tematu.

Ekologia

W kartach pracy można również spotkać zadania związane z obiegiem materii w przyrodzie, a także często powtarzane są zagadnienia odnoszące się do przemian węgla oraz azotu, które są trudne do zapamiętania, jednak wraz z ilością rozwiązywanych wraz z kartami pracy zadań można łatwiej zapamiętać ciężkie tematy. Ćwiczenia obejmują również powtórkę z metod ochrony gatunków oraz w jaki sposób można działać na korzyść środowiska z własnego domu. 

Genetyka i bioróżnorodność

Ważnymi zagadnieniami na koniec przygody z biologią są tematy o genetyce oraz podstawach dziedziczenia cech. Dzięki kartom pracy można wyćwiczyć zdobytą w podręczniku wiedzę, którą łatwiej przyswaja się podczas wykonywania zadań niż nauki z samego podręcznika. Uczeń może w prosty sposób znaleźć różnice między DNA a RNA, łatwiej zapamiętać sposoby dziedziczenia oraz zapamięta geny sprzężone z chromosomami płci, jak i te sprzężone z chromosomami autonomicznymi.